top of page

COVID AŞILARININ DAĞITIMINDA ÖNCELİKLENDİRME:

YAŞLILIĞIN NORMATİF ANLAMI

Araştırma makalesi

Mevcut gruplama ve uygulamanın ahlaki temeli nedir?

 • Aşının dağıtılmasında önceliklendirmenin ahlaki bir temele ihtiyacı vardır

 • Bu ahlaki temelden hareketle aşılama hedefleri belirlenmelidir.

 • Aşılama sürecinde verilen kararların bu ahlaki temelde düşünülüp tartışılmış olması gerekmektedir.

 • Mevcut gruplamada hangi ahlaki temel esas alınmıştır? (maksimum yaşam yılını kurtarmak ve maksimum sayıda insanın hayatını kurtarmak)

 • Türkiye’de hali hazırda uygulanan politikada gözlenen olabildiğince çok hayat kurtarmak şeklinde gözükmektedir.

Bu ahlaki temelde oluşturulan aşılama hedeflerine ulaşmada ideal yöntem nedir?

 • Aşılamanın hedefi mümkün olduğunca çok hayatı kurtarmak ise, mevcut (sadece yaşlara göre) gruplama bu hedefe ulaşmada ideal bir yöntem midir?

 • Daha fazla hayatın kurtarılması, yaşın kategorik bir kriter olarak bulunduğu bir gruplama ile mümkün müdür?

 • Önceliklendirmede; kronik hastalık, sosyal faktörler (kalabalık yerlerde çalışmak) ve benzer risk faktörleri yukarıda temellendirilen hedefe yönelik kriterler olarak denkleme dahil edilmeli midir? Neden? Nasıl?

Aşıların dağıtımında modellemeler nasıl bir fonksiyon görebilir?

 • Halk sağlığında kullanılan modellemeler aşılama önceliklendirme kriterlerini uygulamaya geçirmeden önce verimi ve olası eksikleri göstermesi için kullanılabilir mi?

 • Bu modellemeler belirlenen yöntemin test edilmesi ve bu yöntemin uygulanması sonucunda beklenen faydanın ölçülmesinde kullanılabilir mi?

 • Üretilen algoritmalar üretildiği toplumun biyolojik ve sosyal altyapısından eserler taşır. Algoritmaların transferi değerlerin de transferi anlamına gelir.

 • Algoritmaların kullanıldığı bu modellemeler bilimsel bulguların yanında sosyokültürel kriterleri de içermelidir.

 • Kendi kültürümüzü yansıtan ve sosyokültürel değerlerimizi içeren bir algoritma (modelleme) yapmak gereklidir.

85816cdc-5b40-454a-bba6-b64822a20461_192
bottom of page