top of page
aksoy foto .jpg

Dr. Esra Aksoy

2008 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. Birinci sınıfı bitirdikten sonra, bir yıl Almanca öğreniminin ardından Viyana Tıp Üniversitesi’nde tıp eğitimine başladı ve 2016 yılında mezun oldu. Şu anda İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı’nda doktora yapmaktadır. “Yaşamın Sonunda Yoğun Bakımda Verilen Tıbbi Kararların Futility Kavramı Çerçevesinde Etik Boyutları” başlığına sahip doktora tezinin yazım aşamasında olup, etik alanındaki çalışmalarını yaşamın sonundaki etik problemler üzerine yoğunlaştırmaktadır.

bottom of page