top of page
84910_edited.jpg

COVİD-19 PANDEMİSİNDE BİR  HALK SAĞLIĞI ÖNLEMİ OLARAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMALARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırma Makalesi

SARS Cov-2, daha yaygın kullanımı ile COVİD-19, ortaya çıktığı tarihten itibaren hızla yayılarak küresel bir halk sağlığı sorununa dönüşmüştür. Bununla birlikte, pandemi ile mücadelede ülkeler çeşitli halk sağlığı önlemine başvurmuş ve halkın sağlığını korumaya yönelik etkili önlemler almışlardır. Bu önlemler arasında bireysel hak ve özgürlüklere müdahale eden, seyahat kısıtlamaları, ülkelere sınırların kapatılması, iş yerlerinin kapatılması, sokağa çıkma yasağı veya kısıtlamaları gibi önlemler bulunmaktadır. Halkın sağlığını korumak ve hastalığın yayılımının önüne geçmeyi ve sınırlandırmayı amaçlayan halk sağlığı önlemleri aynı zamanda beraberinde etik zorluklara sebebiyet vermiştir. Biz çalışmamızda halk sağlığı önlemi olarak sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının etrafındaki etik sorunlar üzerine normatif bir analiz gerçekleştireceğiz. Bu maksat ile sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının halkın sağlığı üzerindeki faydalarının ve muhtemel zararlarının analizini ve alınan önlemlerin etkililiğini gösteren epidemiyolojik çalışmaların etik açıdan değerlendirmesini yapacağız. Bunu gerçekleştirirken halkın sağlığını korumaya yönelik müdahalelere halkın katılımının ve güveninin ayrıca sorumluluk ve birlik (dayanışma) bilincinin salgın üzerindeki etkisi hakkında tartışma gerçekleştireceğiz

Istiklal.jpg
bottom of page