top of page

Korona Krizinde Dayanışma ve Sorumluluk: Tavsiye Metni

Alman Etik Konseyi'nin "Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise: Ad-hoc Empfehlung" başlıklı tavsiye metni

Tercüme: Dr. Esra Aksoy

COVID-19 Ulusal Etik Danışma Kurulu Katkıları: Bir pandemi karşısında etik sorunlar

Fransız Ulusal Etik Danışma Kurulu'nun yayınladığı "COVID-19 CONTRIBUTION DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE: Enjeux éthiques face à une pandémie" başlıklı tavsiye metni

Tercüme: Merve Nur Koçak Öztürk

Covid-19 Aşısına Erişim Nasıl Düzenlenmeli

Alman Etik Konseyi'nin yayınladığı "WIE SOLL DER ZUGANG ZU EINEM COVID-19-IMPFSTOFF GEREGELT WERDEN?" başlıklı tavsiye metni

Tercüme: Dr. Orhan Önder

Hızlı Tedbir Kısa Açıklaması: Covid-19 Pandemisine Yanıt Vermede Etik Hususlar

İngiltere Nuffield Etik Konseyi'nin yayınladığı "Ethical considerations in responding to the COVID-19 pandemic" başlıklı tavsiye metni

Tercüme: Ayşenur Daldaban

Covıd-19 Tedavilerine ve Aşılarına Adil ve Eşit Erişim

Nuffield Etik Konseyi'nin "Fair and equitable access to COVID-19 treatments and vaccines" başlıklı tavsiye metni

Tercüme: Ayşenur Daldaban

COVID-19 Ulusal Etik Danışma Kurulu Katkıları: Bir pandemi karşısında etik sorunlar

Fransız Ulusal Etik Danışma Kurulu'nun yayınladığı "COVID-19 CONTRIBUTION DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE: Enjeux éthiques face à une pandémie" başlıklı tavsiye metni

Tercüme: Dr. Orhan Önder

Covid-19 Aşısına Erişim Nasıl Düzenlenmeli

Alman Etik Kurulu'nun yayınladığı "WIE SOLL DER ZUGANG ZU EINEM COVID-19-IMPFSTOFF GEREGELT WERDEN?" başlıklı tavsiye metni

Tercüme: Merve Nur Koçak Öztürk

Consulting

bottom of page