top of page

COVİD19 PANDEMİSİNDE YOĞUN BAKIM TRİYAJI:

KLİNİK ETİK REHBERLERİNİN NORMATİF ANALİZİ

Araştırma Makalesi

Covid-19 bütün dünyada yayılıp gündem olmaya başladığı ilk haftalardan itibaren birçok ülke salgının yol açabileceği problemleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik, hukuki, siyası ve etik gibi farklı perspektiflerden gündemlerine almaya başlamışlardır. Hasta sayısında yaşanan ani ve hızlı yükseliş ve bu yükseliş karşısında yetersiz kalacak tıbbı kaynakların nasıl adil bir şekilde dağıtılabileceğine dair tartışmalar da başlamıştır. Bu bağlmada gündeme gelen yoğun bakımlarda triyaj uygulaması birçok ülkenin yetkili etik kurulları, yoğun bakım, reanimasyon veya anestezi dernekleri tarafından tartışılmış ve triyaj uygulamalarına dair çeşitli rehberler yayınlanmıştır. Bu çalışmada Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, İsviçre ve İtalya’nın yoğun bakım derneklerinin triyaj uygulamalarına dair yayınlamış olduğu rehberlerin içeriklerinin normatif analizi ve uygulamadaki operasyonelliğinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Çalışmaya konu olan ülkelerin aynı kültür geleneğinden gelseler bile (Batılılık, Avrupalılık, Hristiyanlık vb.), triyaj konusunda etik açıdan farklı uygulamaları bulunmaktadır. Bu bağlamda triyaj uygulamalarının içerdiği etik sorunlar ülkelerdeki farklı uygulama ve tavsiyeler doğrultusunda incelenecektir.

bottom of page